Korkut Cet Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile işçi alımı yapıyor! Müracaatlar ne vakit bitiyor?

Posted by

Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Mühendis Ofis İşçisi, Takviye İşçisi ve Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi Çalışanı takımlarına işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum yeniden adaylardan en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. Müracaat kaideleri ve haline ait merak edilen tüm ayrıntılara ise haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi işçi alımı müracaatları 14 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Adaylar 28 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Cet Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak kolay kolay tamamlayabilecek. 

Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.

2- Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) kümesi imtihanından ilgili puan cinsinden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan çeşidinden 60 puanın altında puanla yapılan müracaatlar ile farklı puan çeşidinden 60 puan ve üzeri yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan, arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. unsurunun 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararı uyarınca tek taraflı mukavelesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.

6- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 6. hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7- Atamaya hak kazanan aday ile yapılacak olan kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayın kontratı 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli yahut muaf olmak)

9- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumuna başvuracak adayların kamu yahut özel sıhhat kuruluşunda uzunluk ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

10- Müracaat bitimi tarihi prestijiyle mühendis ve ofis işçisi ile müdafaa ve güvenlik vazifelisi takımları için 30 (otuz), takviye çalışanı takımları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

11- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.

12-Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların Mukavelede belirtilen vazife yerinde ikameti gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.