Resmi Gazete 27 Mayıs 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Posted by

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Pekala, 27 Mayıs 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte,bugünün Resmi Gazete kararları…

27 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yasama Kısmı

Kanun

7406 Türk Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve Yönetim Kısmı

Cumhurbaşkanı Kararları

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Unsurunda Yer Alan Cümbüş Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Birtakım Mallara Uygulanan Minimum Maktu ve Maktu Vergi Meblağlarının Yine Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Unsurunun (3) Numaralı Fıkrası Kararının Kimi Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Devri İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

Yönetmelik

–– Kombine Nakliyat Yönetmeliği

Bildiriler

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Bildirimi (Seri No: 9)

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildiri

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Takviyeli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

Şura Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı

Yargı Kısmı

Anayasa Mahkemesi Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Müracaat Numaralı Kararı

Danıştay Kararı

–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.