TMSF’den ‘kayyum’ haberlerine ait açıklama

Posted by

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamada, kayyumların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığı savlarının gerçek olmadığı belirtildi.

“Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz” savlarının temelsiz olduğu belirtilen açıklamada, şu tabirlere yer verildi:

  • Yapılan yasal düzenleme, esasen kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde, emsal misyonları yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir. İcra ve İflas Kanunu’nun 5. hususundaki esaslar, FETÖ ile bağlı şirketlerde misyon yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur. İcra ve iflas dairesi vazifelilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, lakin yönetim aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı gizlidir. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.

Açıklamada, kanunda yapılan değişiklikle, tez edildiği üzere kayyum temsilcilerine eşsiz bir ayrıcalık ve sınırsız bir sorumsuzluk tanınmadığı bildirildi.

TMSF tarafından atanan kayyum temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmalarının kelam konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kanunun, kayyum temsilcilerinin misyonlarını rastgele bir kaygı ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin hususla ilgili 24.12.2020 tarihli kararında bu hususa açıklık getirildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

  • Kayyım temsilcilerinin kanunla verilmiş misyonları yasal yöntem ve asıllara uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda hukuksal, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması doğal olmakla birlikte, bu konu hukuku dışlayan keyfi bir idare manasına gelmemektedir. Bu nedenle kayyım temsilcilerinin mutlak bir sorumsuzluğundan bahsedilemeyecek olup yasal düzenlemenin haksız fiil yahut kabahat teşkil eden aksiyonları kapsamadığı aşikardır.
  • Ayrıca kayyım temsilcilerinin misyonlarını yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve gibisi borçlarından dolayı, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu konusunu tartışmasız kılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.