Türkiye'de sağlık çalışanları iki gün grevde

Türkiye’de sağlık çalışanları iki gün grevde

Posted by

Türkiye’de her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart’ta bu yıl doktorlar greve gitti. Meslek örgütleri; sağlıkta şiddet, düşük ücret ve ağır iş yüküne karşı sorunlarını dile getirmek için bugün ve yarın grevde olacak.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı açıklamada, “Toplumun sağlığı her geçen gün daha kötüye gitmekte, sağlığa ulaşım ise güçleşmektedir. Sağlık sistemi sürdürülemez durumdayken; bizler sağlıkta şiddet ve malpraktis tehdidi altında, düşük ücretlerle ve ağır iş yüküyle çalışmak zorunda kalmaktayız. Meslek onurumuzun ve emeğimizin en değersiz hale getirildiği dönemdeyiz” dedi.

TTB’nin iki gün boyunca gerçekleştireceği grev boyunca; acil hastalar, diyaliz hastaları, acil gebeler, yoğun bakım hastaları ve kanser hastalarının bakımı ise aksatılmayacak.

Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Dev Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Genel Sağlık-İş de greve katılıyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise 14-16 Mart tarihleri arasında grevde olacağını açıkladı. Ahesen, Hekimsen, BDS, Hekim Birliği, Genel Sağlık İş, Tabip-Sen, Hürriyet-Sen ve diğer STK’ların da bu üç günlük iş bırakma kararına katılacağı belirtildi.

Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta doktorlar hakkında yaptığı “Gidiyorlarsa gitsinler” sözleri büyük tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 39 meslek grubundaki sağlık çalışanlarına bir mektup göndererek “Bugün hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalarımızdan tıbbiye öğrencilerine kadar çoğu kişi ifade ediyor” dedi, bu durumun geçici olduğunu belirtti.

“Temel amaçlarımız, ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmeleridir. Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun” diyen Koca, hekimlerin Tıp Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’de, sağlıkta şiddet, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarının yanı sıra malpraktis yani tıbbi olarak yanlış uygulama yapan doktorlara açılan ve maaşla ödenemeyecek miktarları bulan tazminat davaları da hekimlerin yeniden düzenleme yapılmasını istediği sorunlar arasında yer alıyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.